تزریق ژل

بیشتر جهت برجسته نمودن لب و گونه و برطرف کردن خط نازولبیال استفاده می شود. البته تزریق ژل جهت برجسته کردن گونه به علت عوارض جانبی توصیه نمی شود. بهترین روش تعبیه پروتز با جراحی پلاستیک می باشد.

موادی که به لب حجم می دهند ممکن است دائمی یا موقتی باشند، که روش موقتی به علت همگونی بیشتر با بافت بدن و توانایی جذب توسط بدن، بیشتر توصیه می شود.

این مواد شامل ژل، کلاژن و چربی می باشند.

1- ژل :                                                                                                                                         

                                          تزریق ژل                                                                                                                                                

ژلی که در طب استفاده می شود، از موادی ساخته می شود که کاملا همگون با بدن انسان و بی ضرر است. تزریق ژل با سوزن بسیار ظریف و با بی حسی موضعی انجام می شود و کاملا بدون درد است و تا 2 ساعت پس از تزریق از کمپرس سرد استفاده می شود. دوام آن 6 تا 9 ماه می باشد.

                                                                                                                                               

 کلاژن:

منبع آن از بافت حیوانی است و ممکن است آلرژی ایجاد کند. دوام آن تا 4 ماه می باشد.

چربی:

از ناحیه ران یا شکم گرفته شده و به لب تزریق می شود. این روش هم موقتی بوده و احتمال حساسیت کمتری نیز دارد. دوام آن هم مثل کلاژن است.

روش دیگری نیز برای برجسته کردن لب وجود دارد که توسط جراحی پلاستیک برداشت قسمتی از پوست خارجی لب و وصل کردن خط لب به محل قبلی است. از معایب این روش باقی ماندن اسکار می باشد.